Brandskyddsbeskrivning

Lösningsorienterad projektering

Brandskyddsbeskrivning

+3 500

utförda projekt

Garanti!

Om våra handlingar får avslag så korrigerar vi dem utan extra kostnad

Låt en brandingenjör utforma din brandskyddsbeskrivning!

Snabbt och enkelt!


Du skickar in ditt ritningsunderlag tillsammans med en enkel beskrivning av ditt projekt till oss. Vi tar fram din brandskyddsbeskrivning med tillhörande ritningar. Det går sanbbet och det blir garanterat korrekt!


Vi kan även bistå med tips för bättre/billigare lösningar för brandskyddet i ditt projekt.


Allt tas fram av en cerifierad sakkunnig brandingenjör.


 • Fasta priser för "typprojekt"
 • Direktkontakt till din ingenjör per telefon eller e-post
 • Möjlighet till bättre lösningar med analytisk dimensionering
 • Alla typer av projekt. Alltifrån villor, butiker, industribyggnader och restauranger till hela bostadskvarter
 • Givetvis finns referensprojekt
 • Bygglovsgaranti

Byggprocessen och brandskyddsbeskrivning

Alla byggnader i Sverige ska följa de lagar och föreskrifter som reglerar byggnadens utseende och funktion.

Plan- och bygglagen (PBL) med tillhörande plan- och byggförordning gäller vid ny- till- eller ombyggnad.


Boverket har byggregler (BBR) med föreskrifter och allmänna råd som i detalj beskriver hur man följer PBL.

En stor del av BBR består av brandskydd.

För att kunna följa BBR och kraven på brandskyddet i en byggnad så upprättar man en brandskyddsbeskrivning samt brandritningar.

Alla krav som specifikt gäller för brandskyddet i byggnaden sätts samman i brandskyddsbeskrivningen.


Brandskyddsbeskrivningen är en av de bygghandlingar som man måste upprätta för att göra konstruktionen säker och för att ge möjlighet för nödställda att kunna utrymma vid ett nödläge.

Brandskyddsbeskrivningen tas fram i projekteringsstadiet, det vill säga då man planerar och hittar lösningar för sin byggnad.


Efter detta så lämnar man in en ansökan om bygglov till kommunen tillsammans med sina bygghandlingar.


När man sedan byggt klart så tas relationshandlingar fram och lämnas in till kommunen som utfärdar ett slutbevis.

Byggprocessen

När i byggprocessen ska brandskyddsbeskrivningen tas fram?

Brandskyddsbeskrivningen bör tas fram i samband med att de första utkasten till ritningar är klara. Brandingenjören behöver samarbeta med arkitekten för att hitta lösningar som uppfyller brandkraven.


Vad är skillnanden på en brandskyddsdokumentation och en brandskyddsbeskrivning?

Handlingen som innehåller brandkraven kallas brandskyddsbeskrivning i planerings- och byggskedet. Den byter sedan namn till brandskyddsdokumentation efter man byggt klart.


Behövs bygglov?

Bygglov krävs vid ny- om- eller tillbyggnad.
Bygglov eller bygganmälan krävs generellt också vid ändringar av en byggnads brandskydd, till exempel då man ändrar verksamhet.


Hur lång tid tar det att få bygglov?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) har du rätt att få besked på din bygglovsansökan inom 10 veckor. Din ansökan måste dock vara komplett för att denna tid ska gälla. Lägg ner tid på din projektering så att din ansökan är komplett, det tjänar du tid och oftast även pengar på.

Vad ska brandskyddsbeskrivningen innehålla?

Brandskyddsbeskrivningen består av en handling som beskriver hur ditt projekt uppfyller kraven i Boverkets Byggregler, avsnitt 5. Till handlingen hör bilagor som brandritning och kontrollplan för brandskyddet.


Sammanfattningsvis och förenklat så innehåller brandskyddsbeskrivningen följande information:


 • Sammanfattande beskrivning
 • Vilken version av BBR som gäller och om andra regelverk inverkar (t.ex. EKS)
 • Byggnads- och verksamhetsklass
 • Dimensionerande brandbelastning
 • Om räddningstjänstens hjälp behövs vid brandskydd eller för utrymning
 • Brandceller och brandcellsindelning
 • Skydd mot brandsprdining inom och mellan byggnader
 • Krav på enskilda byggnadsdelar. T.ex. väggar, tak, dörrar, fönster, kablar, imkanal m.m
 • Krav på ytskikt, inom- och utomhus
 • Hur byggnadens bärverk ska fungera, även vid brand
 • Hur byggnaden ska utrymmas med information om mått, gångsträckor, personantal m.m.
 • Krav på ventilationssystemet
 • Krav på imkanaler
 • Info om hur Räddningstjänsten kan nå byggnaden vid insats
 • Eventuella brandtekniska installationer såsom brandvarnare, larm, nödbelysning, rökluckor m.m.

Typprojekt

Vad ingår?

Ovanstående prisbilder avser projektering till fast pris exklusive moms.


Brandskyddsbeskrivning och brandritningar ingår i projekteringen.


Vi baserar projekteringen på de underlag du skickar in. Om alla underlag stämmer med kravbilden så får du brandskyddsbeskrivningen som en färdig bygghandling.

Om andra lösningar krävs så får du brandskyddsbeskrivningen som systemhandling som sedan fungerar som ett underlag för vidare projektering.


Projekteringen sker med förenklad dimensionering vilket innebär att den följer allmänna råd.

Underlagen du skickar in måste bestå av linjeritningar i dwg- eller pdf-format för att vi ska kunna hålla de fasta priserna.


Om du endast har skisser, pappersritningar eller andra underlag att tillgå så kan vi hjälpa dig att ta fram korrekta underlag.

Kontakta oss!

 
 
 
 

Behörighet

Vem är behörig att utforma en brandskyddsbeskrivning?


Svaret är att vem som helst som besitter kompetensen är behörig. Man ska dock beakta att en dåligt skriven brandskyddsbeskrivning kan försena projektet eller rentav fördyra det. Man riskerar också att bygga fel med risk för liv och hälsa till följd.


Hos oss så är det en brandingenjör som författar brandskyddsbeskrivningarna. Allting kontrolleras dessutom av en cerifierad (RISE) sakkunnig person inom brandskydd. Detta samt vår mångåriga erfarenhet är vår kvalitetsstämpel!


Kontrollera gärna vilka som är certifierade på RISE hemsida genom att klicka på knappen till höger. Tony Lundahl hittar du hos oss!

SNABBT & FLEXIBELT


Leverans sker per mail inom 10 arbetsdagar. Vi kontaktar dig vid frågor som rör ditt projekt så att vi tillsammans kan hitta smidiga lösningar

LÖSNINGSORIENTERADE


Vi strävar efter att hitta enkla och kostnadseffektiva lösningar som påverkar din byggnad positivt

ERFARENHET


Med drygt 3 500 utförda projekt så har vi erfarenhet av alla slags byggnader och problemställningar

Bli vår partner!


För dig som vill kunna sälja brandprojektering av hög kvalitet

FSB har ett nätverk av samarbetspartners till vilka vi utför diverse projektering.


 • Brandskyddsbeskrivningar, brandskyddsdokumentationer och brandritningar
 • Tillståndsansökan för brandfarliga varor med riskutredning
 • Rådgivning inför ny- och ombyggnation eller inför fastighetsköp


De flesta av våra samarbetspartners arbetar som arkitekter, konstruktörer, husbyggare eller driver bygglovsfirmor. Vi har ett välfungerande system för våra partners. Du som partner lägger en beställning till oss via en prioriterad e-postadress. Vi svarar och ger dig ett projektnummer. Handlingarna skickas sedan till dig inom 10 arbetsdagar.